Facebook

Rewolucja w badaniach


Z dniem 1 marca weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań lekarskich dla sportowców-amatorów. Rewolucyjne zmiany mają stanowić duże ułatwienie dla klubów i samych piłkarzy.

Od teraz sportowcy amatorzy do ukończenia 23 roku życia mogą karty zdrowia podbijać u lekarzy pierwszego kontaktu. Na dodatek - nie muszą tego robić co pół roku, a co rok. W odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23 roku życia obecne przepisy nie ustanawiają wymogu przeprowadzania badań, czyli uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Badania są obowiązkowe, ale mogą je wydawać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej:
- w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia)
- w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.

Zawodnicy po 23. roku życia będą mogli grać na postawie oświadczenia o stanie zdrowia (o braku przeciwwskazań). Będą one tak samo sprawdzane jak badania młodszych graczy.

Polski Związek Piłki Nożnej ma teraz przygotować odpowiednie uchwały, które pozwolą zastosować zapisy w regulaminach rozgrywek.