Facebook

Nowy skład zarządu


- Nysa ma nowy zarząd

- Prezes ustąpił ze stanowiska

W środę odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Głównym punktem byłu wybory nowego zarządu na kolejną trzyletnią kadencję. – Dziękuję wszystkim osobom za pracę na rzecz klubu, jak również trenerom, zarządowi, a w szczególności rodzicom Z uwagi na obecną moją sytuację zawodową, nie będę mógł zasiadać w strukturach klubu - mówił dotychczasowy prezes klubu, Bogdan Bachamtiuk. – Oczywiście, nie odwracam się od klubu. W dalszym ciągu będę starał się pomagać Nysie – dodał.

Przyjęto, iż zarząd w dalszym ciągu będzie liczył siedem osób. Zgłoszono osiem kandydatur, więc w wyniku głosowania, zarząd w latach 2018-2021 będą tworzyć: Jerzy Sierakowski, Konrad Tkaczyk, Paweł Rączkowski, Paweł Wiśniewski, Przemysław Gajek, Tomasz Sutkowski oraz Dawid Broniszewski. W skład komisji rewizyjnej weszli: Henryk Król, Bartosz Per oraz Michał Gołdas.