Facebook

Uwaga! Zmiany w przepisach


Od nowego sezonu dojdzie do kilku zmian w przepisach gry piłki nożnej.

IFAB (International Football Association Board) ogłosił zmiany w przepisach gry, które wejdą w życie od 1 czerwca 2020 roku, a w naszych rozgrywkach będą obowiązywać od sezonu 2020/21.

Główne zmiany, które przedstawił portal Dolfutbol.pl, dotyczą zagrania piłki ręką oraz rzutów karnych:

Zagranie piłki ręką:
> Przypadkowy kontakt z ręką zawodnika drużyny atakującej powinien być karany, gdy skutkuje „natychmiastowym” zdobyciem bramki lub stworzeniem realnej szansy na zdobycie bramki dla zawodnika lub jego drużyny (np. po kontakcie piłki z ręką piłka przemierzyła krótki dystans i/lub została zagrana niewiele razy)
> W celu oceny zagrania piłki ręką, uznaje się, że „ręka” kończy się na wysokości pachy.

Rzuty karne i rzuty z punktu karnego
> Jeżeli bramkarz dokonuje przewinienia a piłka nie trafia do bramki lub odbija się od słupka/poprzeczki i pozostaje w grze, to takiego rzutu nie powtarza się, chyba że przewinienie bramkarza wywarło ewidentny wpływ na jego wykonawcę
> Jeżeli bramkarz dokonał przewinienia i rzut zostaje powtórzony (w zawodach lub w serii rzutów z punktu karnego, to bramkarz zostaje upomniany, a następnie napomniany (żk) za każde następne przewinienie (przewinienia)
> Napomnienia udzielone w zawodach nie są liczone w serii rzutów z punktu karnego(dotyczy wszystkich zawodników). Jeżeli ten sam zawodnik został napomniany w zawodach, a następnie w serii rzutów z punktu karnego to fakt ten należy odnotować jako dwa napomnienia, ale nie jako wykluczenie.
> Jeżeli bramkarz i wykonawca rzutu dokonają przewinienia w dokładnie tym samym czasie, to ukarany zostanie wykonawca

Zatwierdzono również następujące wyjaśnienia przepisów:

> Słupki i poprzeczka mogą stanowić połączenie czterech podstawowych, dopuszczonych kształtów,
> W kontekście oceny spalonego, celowe zagranie piłki ręką przez obrońcę uznaje się za „rozmyślne zagranie”,
> Jeżeli bramkarz zostaje ukarany za nieprzepisowe zagranie piłki po raz drugi przy wznowieniu gry (tj. nim piłka dotknęła innego zawodnika), nakłada się stosowne sankcje dyscyplinarne nawet, jeżeli drugie zagranie zostało wykonane ręką/dłonią,
> Jeżeli sędzia zezwolił na „szybkie” wykonanie rzutu wolnego lub zastosuje korzyść za przewinienie, które „przeszkodziło w prowadzeniu lub przerwało korzystną akcję”, to sędzia nie udziela napomnienia,
> Zawodnik, który nie przestrzega odległości 4m od wykonywanego rzutu sędziowskiego powinien zostać napomniany (żk),
> Jeżeli bramkarz „podrzuca” piłkę wykonując rzut od bramki lub rzut wolny i piłka ta zagrana jest z powrotem do bramkarza głową lub klatką piersiową umożliwiając bramkarzowi ponowne jej złapanie, to rzut taki należy powtórzyć. Sankcji dyscyplinarnych nie udziela się, chyba że zachowanie takie jest uporczywe.
> Uznano, że podstawą filozofii dotyczącej spalonego jest zdobywanie bramek i zachęcanie do ofensywnej gry. Wobec powyższego zgodzono się, że Artykuł 11 – Spalony należy przeanalizować i zrewidować w kontekście zaproponowania potencjalnych zmian odzwierciedlających taką filozofię.